Hakkımızda

Anadolu Hukuk & Arabuluculuk Gebze’de Sevgi Sahra Özcan, Gözlem Yamaner ve Çiğdem Kaplan Dursun tarafından kurulmuştur.

Genç ve dinamik yapımızla tüm müvekkillerimize, ihtiyaca göre şekillendirilen hukuki çözümler sağlamaktayız.

Müvekkillerimize hızlı, güncel ve sonuç odaklı hukuki çözüm ve sonuçlar sunmaktayız.

"Nitelikli Deneyim ve Bilgi Birikimi, Önleyici Hukuk ve Stratejik Süreç Yönetimi Etkili Çözümler ve Kazandıran Perspektif"

Bize Yazın

NEDEN BİZ?

Genç ve dinamik yapımızla tüm müvekkillerimize ihtiyaca göre şekillendirilen hukuki çözümler sağlamaktayız.

Hızlı, güncel ve sonuç odaklı hukuki çözüm ve sonuçlar sunmaktayız.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Kira ve Gayrimenkul Hukuku, Aile ve Kişiler Hukuku hakkında hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetinin yanı sıra İş Hukuku, Ticaret Hukuku ve Tüketici Hukuku alanlarında ARABULUCULUK hizmetleri sunmaktayız

Yukarıda sayılan konulara ek olarak; şirket kurma, feshetme, şirket birleşme ve devralması, uluslararası sözleşmeler, uluslararası lojistik ile müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu diğer hukuki konularda da kaliteli ve sonuç odaklı danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Yukarıda belirtilen fakat sınırlı olmayan diğer hukuki konularda da, müvekkillerimize toplantılara katılma, sözleşme müzakerelerinde bulunma, İnsan Kaynakları Departmanları’nı hukuki konularda yönlendirme ve organize etme, istenilen konularda hukuki eğitim verme, toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak hukuki yardım sağlama ve olası iş kazaları ile ilgili olarak hızlı ve efektif çözümler sağlamaktayız.

Şirketinizin hukuki her türlü uygulamasının dinamik Türk Hukuku ile uyumunu sağlıyoruz. 

Yaptığımız işin kalitesi, profesyonel ekibimizle her bir konuya özel detaylı yaklaşımımız ve gerekli değeri vermemizden gelmektedir. Müvekkillerimizin her türlü hukuki ihtiyacını kesin ve efektif çözümler ile sonuca kavuşturmaktayız. 

İcra & İflas Hukuku

Read More

Ceza Hukuku

Read More

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Read More

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Read More

Sözleşmeler Hukuku

Read More

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Read More

Aile ve Kişiler Hukuku

Read More

ARABULUCULUK

Read More

Müvekkilin alacaklı olduğu dosyaların takibi, alacakların seri ve sorunsuz şekilde tahsilatı, müvekkil aleyhine başlatılan takiplerin durdurulması ve haciz riskinin bertaraf edilmesi konusunda her türlü desteği sağlamaktayız.

Şahsi ceza soruşturmalarına esas şikayet ve suç duyurusu işlemleri, ceza soruşturmalarında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi veya şüphelilerin temsili, gözaltı süreçlerinde hukuki yardım ve ifadeye katılma, şikayetçi veya müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi, şüpheli veya sanık müdafi olarak ceza davalarında hukuki yardım ile müvekkil şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlere bağlı olarak savcılık ve ceza mahkemeleri nezdine taşınabilecek her tür uyuşmazlıkta soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müvekkillere hukuki destek sağlanmaktadır.

Müvekkil şirketlerin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir

  • Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
  • Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
  • İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
  • Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması
  • İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi
  • Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması
  • İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması
  • Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi


Şirketlerin büyük çaplı gayrimenkul inşaat, devir ve kira işlemlerine ilişkin projelerinin ve hukuki süreçlerin yürütülmesinde destek sağlamaktayız. İmar mevzuatına uyum, yönetim planlarının geliştirilmesi, izin ve ruhsatların alınması; satış vaadi sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kira sözleşmeleri gibi gayrimenkul sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlenmesi, müzakere edilmesi ve tüm bu işlemlere ilişkin tapu müdürlükleri nezdinde tamamlanması gereken işlerin yürütülmesi de, müvekkillerimize sağladığımız hukuki hizmetler arasındadır.  


Anadolu Hukuk ve Arabuluculuk olarak, önleyici hukukun üstünlüğüne inanmaktayız. Yalnızca bu şekilde çözülemeyen durumlarda uyuşmazlıkları çözmeyi hedeflemekteyiz. Müvekkillerin faaliyet alanlarına göre şekillendirilen her tür sözleşmesel ilişki, sektörel birikim ve ticari bakış açısı ile hazırlanmakta, değerlendirilmekte ve müzakere edilmektedir. Lojistik sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, hizmet ve danışmanlık sözleşmeleri ile gizlilik sözleşmelerinin yanı sıra, gayrimenkul satış ya da satış vaadi sözleşmeleri gibi daha büyük çaplı ve kompleks işlemlerin yürütülmesinde de müvekkillerimize hukuki hizmet vermekteyiz.

Günlük ticari faaliyetlerden kaynaklanan kurumsal hukuki işlemlerin yanı sıra, haksız rekabet, tedarik sözleşmeleri, lojistik, cari hesap ilişkileri ve benzeri ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde hukuki destek sağlamaktayız.

Otomotiv, inşaat ve tekstil sektörü başta olmak üzere, şirket kuruluşları, ana sözleşmelerin hazırlanması ve tadilleri, şirket genel kurullarının düzenlenmesi, şirket birleşme ve devralmaları, dernekler hukuku, yönetim kurulu kararlarının, vekâletnamelerin ve her türlü kurumsal metinlerin hazırlanması ve tescil süreçlerinin yürütülmesi ve şirketlerin sona ermesi ve tasfiye süreçlerine ilişkin işlemlerinin yürütülmesi gibi konularda hukuki destek sağlamaktayız. 

Aile Hukuku kapsamında;

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma protokollerinin hazırlanması ile müzakere sürecinin yönetilmesi, evlilik sözleşmesi ve mal rejimi sözleşmeleri, nafaka ve tazminat talepleri, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde gerekli tedbir kararlarının alınması, yabancı mahkemelerden alınan boşanma kararlarının Türk Mahkemeleri nezdinde tanınması ve tenfizi ile velayet,babalık ve mal rejimi davalarında,

Kişiler Hukuku kapsamında;

İsim ve yaş değişikliği (düzeltilmesi) davaları, vasi atanması, vesayet kararı ve vasilikten doğan davalar ile gaiplik kararı alınması davalarında,

Miras Hukuku kapsamında;

Miras davalarının takibi, vasiyetname düzenlenmesi, veraset ilamı alınması, terekenin ve saklı payın belirlenmesine ilişkin hukuki işlemler konularında engin tecrübelerimizle müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız. 

Anadolu Hukuk ve Arabuluculuk 22/06/2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarında alternatif ve hızlı çözüm yolu olarak öngörülen arabuluculuk kapsamında da müvekkillerine hizmet vermektedir.


Sevgi Sahra Özcan Avukat&Arabulucu

1990 İstanbul doğumludur.  2008 yılında İbrahim Önal Anadolu Öğretmen Lisesi'nden ve daha sonra 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Halen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Özel Hukuk-Şirketler Hukuku alanında LL.M. yapmaktadır. 

Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Tüketici Hukuku konularında uzmanlığı vardır. 
İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 yıla yakın süre ile Yönetim Kurulu ve Bölge Müdürlüğü bünyesinde Hukuk Danışmanlığı yapmıştır. Aynı zamanda otomotiv ana sanayi, yan sanayi, enerji, lojistik ve tekstil şirketlerinin dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetlerini yürütmüştür. 
Avukatlığın yanı sıra İş Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında aktif olarak Arabuluculuk yapmaktadır. 

Gözlem Yamaner Avukat


1993 Gebze doğumludur. 2011 yılında Cahit Elginkan Anadolu Lisesi'nden  ve daha sonra 2015 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 

Aile Hukuku , İş Hukuku, Ceza Hukuku ,İcra ve İflas Hukuku, Kira ve Gayrimenkul Hukuku alanlarında uzmanlığı vardır.

Çiğdem Kaplan Dursun Avukat&Bilirkişi

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 

Kira ve Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku alanlarında uzmanlığı vardır. 

Avukatlığın yanı sıra aktif olarak Bilirkişilik ve Konkordato Komiserliği yapmaktadır. 

Melike Sultan Bayram Muhasebe&Yönetici Asistanı

1994 İstanbul doğumludur. 2011 yılında Gebze Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe bölümünden ve daha sonra 2018 yılında Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünden mezun oldu.

Üniversite stajını Diversey Kimya’da yapmış olup mezuniyeti sonrasında Berger Group Çemsan Metal Sanayi Şirketinde 1 sene Muhasebe Uzman Yardımcılığı ve Üst düzey yönetici asistanlığı yapmıştır ve daha sonra D-Market Hepsiburada firmasında 2 yıla yakın Müşteri Hizmetleri Temsilcisi olarak devam etmiştir.

Uğurcan Bayram Ticaret & Gümrük Danışmanı


1993 İstanbul doğumludur. 2011 yılında Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi’nden mezun olmuştur ve devam eden süreçte Akdeniz Üniversitesi Muhasebe ve Finansman bölümünde devam eden eğitim hayatına farklı bir yön vererek 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret bölümünden mezun olmuştur.

Üniversite hayatıyla birlikte başlamış olduğu Real Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. çatısı altındaki gümrük danışmanlığı görevine aktif olarak devam etmektedir. 

Alanında profesyonel kadrosu ile, ÇİMSA ÇİMENTO, ROKSAN İLAÇ, PLATİN KİMYA, MEPSAN PETROL ÜRÜNLERİ, KADOİL, ORUÇOĞLU YAĞ, AVES ENERJİ, TİRYAKİ AGRO GIDA, BETA GIDA, AFYON ÇİMENTO gibi 100’ü aşkın firmaya, ithalat, ihracat, antrepo, transit, dahilde işleme, hariçte işleme, gümrük müşavirliği, danışmanlık ve denetim hizmetleri, express teslimat, yetkilendirilmiş yükümlü, uçak kiralama, ETGB ile mikro ihracat konularında hizmeti vermektedir.

  • E-mail av.sevgisahrabahar@gmail.com
  • Adres Hacıhalil Mah. Adliye Caddesi No:31 D:2 Gebze/KOCAELİ